10 lat STORM – fotorelacja

Spotkanie z okazji dziesięciolecia STORM odbyło się 30 listopada 2017 w siedzibie SAS Institute w Warszawie, ul. Gdańska 27/31. W spotkaniu poza Członkami naszego Stowarzyszenia udział wzięli przedstawiciele m.in. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Ministerstwa Cyfryzacji. Pomimo nie najlepszej aury na seminarium dotarło kilkadziesiąt uczestników i uczestniczek.

Pierwsza część konferencji przeznaczona była na prezentacje naszych gości (Marcin Węgrzyniak i Paweł Masiarz / CSIOZ, Marcin Grabowski /NFZ, Arkadiusz Agaciak /MC), którzy podzielili się z nami informacjami na temat bieżących projektów w podległych im obszarach oraz planami na najbliższe lata m.in. w zakresie platform podległych CSIOZ, Systemu Informatycznego Narodowego Płatnika, czy też priorytetom działań w MC.

W przerwie, zaraz po  jubileuszowym poczęstunku, na sali pojawił się urodzinowy tort.

Drugą część seminarium zdominowały wypowiedzi Członków Założycieli STORM, którzy przedstawiali historię powstania Stowarzyszenia i wspominali związane z tym sytuacje. Był też czas na podsumowanie działań każdego z dotychczasowych Zarządów naszego Stowarzyszenia.

Podsumowując, chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy pojawili się na seminarium za poświęcony czas, dobre humory  i generalny optymizm co do przyszłości naszego Stowarzyszenia, sektora ochrony zdrowia i świata jako takiego.

Zaczynamy kolejne lata działań STORM. Od nas wszystkich zależy, czy będzie to równie udany czas.

Korzystając z okazji, Zarząd STORM chciałby podziękować firmie SAS Institute za umożliwienie zorganizowania Seminarium w jej biurach.