Aktualności

Nowa metoda autoryzacji eZla

W dniu 28 kwietnia 2017r w siedzibie ZUS odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Cyfryzacji oraz STORM (Mark Ujejski, Robert Pawłowski, Henryka Koperniak) i Porozumienia Zielonogórskiego. Przedmiotem spotkania były tzw alternatywne metody podpisywania oświadczeń lekarskich i eZLA. Na spotkaniu prezentowane było ponownie stanowisko STORM wypracowane w 2016r  dotyczące Kart Specjalisty Medycznego (KSM), które ... Read More »

Komentarze STORM w PolitykaZdrowotna.com

Zapraszamy do lektury artykułu w portalu Polityka Zdrowotna dotyczącego kolejnych zmian w zakresie obowiązku wprowadzania EDM i terminów z tym związanych. W artykule komentarze wiceprezesa STROM. Całość artykułu dostępna pod adresem: http://www.politykazdrowotna.com/18817,szpitale-wydaly-pieniadze-a-mz-znow-zmienia-zasady   Read More »

Walne Zgromadzenie Członków STORM 06.06.2017, g. 11.00

Zarządu STORM uprzejmie informuję, że sprawozdawcze zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zostało zwołane na dzień 6 czerwca 2017 roku (wtorek) godz. 11.00, w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie przy ul. Wawelskiej 5. Proponowany porządek obrad: Otwarcie obrad – Prezes Zarządu. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków oraz protokolanta. Zatwierdzenie porządku obrad. Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Sprawozdanie z działalności STORM w 2016 roku – Prezes ... Read More »

Nowe terminy związane z wdrożeniem EDM

W dniu 5.5.2017 CSIOZ opublikował na swojej stronie informacje na temat nowych regulacji prawnych w zakresie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. W komunikacie m.in. możemy znaleźć nowe terminy i obowiązki związane z EDM i są to: w odniesieniu do recepty: – obowiązek zgłoszenia przez usługodawców do CSIOZ gotowości podłączenia swoich systemów do platformy P1 – do 31 grudnia 2018 r.; – obowiązek wystawiania recepty w ... Read More »

STORM na IHE Connectathon 2017 w Wenecji

      STORM otrzymał zaproszenie ze strony CSIOZ do uczestnictwa w polskiej delegacji, z udziałem przedstawicieli MZ, CSIOZ oraz środowiska producentów oprogramowania dla rynku eZdrowia na Sympozjum IHE  oraz IHE Connectathon 2017, który w tym roku odbędzie się  w Wenecji w dniach 3-7 kwietnia 2017. Nasze Stowarzyszenie będzie reprezentowane w osobie Wiceprezesa Rafała Dunala. Podczas wyjazdu planowany jest również udział ... Read More »

Warsztaty IHE w CSIOZ

Przedstawiciele STORM, w wyniku zaproszenia Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, uczestniczyli w dniach 1-3 lutego 2017 w warsztatach dotyczące profili integracyjnych IHE. Profile te są uznawanymi na świecie ramami technologicznymi skutecznej integracji różnych rozwiązań informatyki medycznej. W warsztatach uczestniczył Minister Zdrowia – Konstanty Radziwił. Podczas spotkania toczyła się m.in. dyskusja dotycząca powołania przez Centrum Rady ds. Interoperacyjności. CSIOZ informuje, że efektem prac zgromadzonych ... Read More »

Ugoda sądowa NFZ z Andrzejem Strugiem i Markiem Ujejskim

Informujemy, że po półtora roku trwającej sprawie sądowej z pozwu naszych Członków Honorowych Andrzeja Struga (Prezesa STORM) i Marka Ujejskiego przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia o bezpodstawne rozwiązanie umowy o pracę z powodu rzekomych naruszeń bezpieczeństwa systemu informatycznego NFZ uznano decyzją nowego p.o. Prezesa Funduszu Pana Andrzeja Jacyny, że nie było podstaw do postawienia jakichkolwiek zarzutów w tej sprawie czemu Narodowy ... Read More »

Zaproszenie na II Forum STORM – 22.11.2016

Zarząd i Rada Ekspertów STORM zapraszają wszystkich członków na II Forum STORM organizowane wraz z  Komitetem Technicznym PKN nr 182 ds. Bezpieczeństwa Informacji w Systemach Teleinformatycznych pod przewodnictwem Pani Elżbiety Andrukiewicz oraz  Komitetem Technicznym PKN nr 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia pod przewodnictwem Pana Edwarda Byczyńskiego. Forum pod tytułem „Warunki sprawnego wdrażania systemów informatycznych w ochronie zdrowia” odbędzie się 22 listopada ... Read More »

Spotkanie w CSIOZ – 2016.09.20

20 września 2016 odbyło się w siedzibie CSIOZ spotkanie przedstawicieli Centrum z członkami STORM. Celem spotkania było zapoczątkowanie obustronnej współpracy na rzecz wzmacniania świadomości i wymiany informacji w obszarze informatyzacji ochrony zdrowia w Polsce. Na początku uczestnicy przedstawili istotne tematy oraz kwestie, które kolejno zostały omówione w trakcie spotkania. Omawiane obszary: Aktualny stan prac w Projekcie P1. Interoperacyjność systemów informatycznych. ... Read More »

[ZUS] Publikacja interfejsów eZLA

Witamy po wakacyjnej przerwie. Miło nam jest poinformować, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił twórcom oprogramowania rynku medycznego interfejs, który umożliwi wdrożenie e-ZLA do aplikacji gabinetowych. Z jego pomocą możliwe jest zintegrowanie oprogramowania e-ZLA na Platformie Usług Elektronicznych ZUS z aplikacjami gabinetowymi, w których na co dzień pracują lekarze obsługując pacjentów. E-ZLa może więc już teraz stać się kolejną funkcjonalnością tych aplikacji, ... Read More »