Aktualności

Warsztaty IHE w CSIOZ

Przedstawiciele STORM, w wyniku zaproszenia Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, uczestniczyli w dniach 1-3 lutego 2017 w warsztatach dotyczące profili integracyjnych IHE. Profile te są uznawanymi na świecie ramami technologicznymi skutecznej integracji różnych rozwiązań informatyki medycznej. W warsztatach uczestniczył Minister Zdrowia – Konstanty Radziwił. Podczas spotkania toczyła się m.in. dyskusja dotycząca powołania przez Centrum Rady ds. Interoperacyjności. CSIOZ informuje, że efektem prac zgromadzonych ... Read More »

Ugoda sądowa NFZ z Andrzejem Strugiem i Markiem Ujejskim

Informujemy, że po półtora roku trwającej sprawie sądowej z pozwu naszych Członków Honorowych Andrzeja Struga (Prezesa STORM) i Marka Ujejskiego przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia o bezpodstawne rozwiązanie umowy o pracę z powodu rzekomych naruszeń bezpieczeństwa systemu informatycznego NFZ uznano decyzją nowego p.o. Prezesa Funduszu Pana Andrzeja Jacyny, że nie było podstaw do postawienia jakichkolwiek zarzutów w tej sprawie czemu Narodowy ... Read More »

Zaproszenie na II Forum STORM – 22.11.2016

Zarząd i Rada Ekspertów STORM zapraszają wszystkich członków na II Forum STORM organizowane wraz z  Komitetem Technicznym PKN nr 182 ds. Bezpieczeństwa Informacji w Systemach Teleinformatycznych pod przewodnictwem Pani Elżbiety Andrukiewicz oraz  Komitetem Technicznym PKN nr 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia pod przewodnictwem Pana Edwarda Byczyńskiego. Forum pod tytułem „Warunki sprawnego wdrażania systemów informatycznych w ochronie zdrowia” odbędzie się 22 listopada ... Read More »

Spotkanie w CSIOZ – 2016.09.20

20 września 2016 odbyło się w siedzibie CSIOZ spotkanie przedstawicieli Centrum z członkami STORM. Celem spotkania było zapoczątkowanie obustronnej współpracy na rzecz wzmacniania świadomości i wymiany informacji w obszarze informatyzacji ochrony zdrowia w Polsce. Na początku uczestnicy przedstawili istotne tematy oraz kwestie, które kolejno zostały omówione w trakcie spotkania. Omawiane obszary: Aktualny stan prac w Projekcie P1. Interoperacyjność systemów informatycznych. ... Read More »

[ZUS] Publikacja interfejsów eZLA

Witamy po wakacyjnej przerwie. Miło nam jest poinformować, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił twórcom oprogramowania rynku medycznego interfejs, który umożliwi wdrożenie e-ZLA do aplikacji gabinetowych. Z jego pomocą możliwe jest zintegrowanie oprogramowania e-ZLA na Platformie Usług Elektronicznych ZUS z aplikacjami gabinetowymi, w których na co dzień pracują lekarze obsługując pacjentów. E-ZLa może więc już teraz stać się kolejną funkcjonalnością tych aplikacji, ... Read More »

STORM w temacie sprawozdawczości opieki długoterminowej

Prezes STROM zasygnalizował przedstawicielom NFZ temat związany z procedurą wymiany oprogramowania u świadczeniodawców zajmujących się opieką długoterminową i sposobem zapewnienia ciągłości rozliczeń w takim przypadku. Od lat jest to obszar budzący wiele pytań. Ze względu na fakt, że coraz więcej placówek decyduje się na wymianę posiadanego oprogramowania, właściwe zaadresowanie tego problemu wydaje się być w interesie wszystkich (NFZ, Świadczeniodawców, producentów i dystrybutorów oprogramowania). W powyższym temacie, w ... Read More »

Członkowie STORM wśród założycieli Polskiego Stowarzyszenia HL7

20 czerwca 2016 roku odbyło się w Warszawie spotkanie założycielskie Polskiego Stowarzyszenia HL7. 28 założycieli – wśród których znalazło się kilku członków STORM – powołało do życia nowe stowarzyszenie, które, po rejestracji w KRS i podpisaniu umowy afiliacyjnej z HL7 International, stanie się polska organizacją krajową HL7. Przyjęto statut, ustalono wysokość składek członkowskich i wybrano pierwsze władze stowarzyszenia, które będą ... Read More »

Inicjatywa STORM rozszerza zakres oddziaływania – eZla w RP

6 czerwca Rzeczpospolita opublikowała artykuł „System e-zwolnień lekarskich nie działa, lekarze wolą papier” Mateusza Rzemka. Artykuł porusza kwestie wdrożenia przez ZUS systemu eZLA. W artykule możemy znaleźć m.in. wypowiedź Henryki Koperniak – Skarbnika naszego Stowarzyszenia, która od samego początku aktywnie uczestniczy z ramienia STORM w konsultacjach organizowanych przez ZUS i inne zainteresowane wdrożeniem eZLA instytucje. Cały artykuł dostępny pod adresem: http://www.rp.pl/Kadry/306059930-System-e-zwolnien-lekarskich-nie-dziala-lekarze-wola-papier.html#ap-2 Read More »

STANOWISKO STORM W SPRAWIE NARZĘDZI DO PODPISYWANIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

W dniu 25 kwietnia 2016 roku odbyło się spotkanie członków organizacji i zaproszonych wybitnych ekspertów z obszaru podpisu elektronicznego oraz elektronicznej identyfikacji w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacji. W wyniku dyskusji poprzedzonej wstępnym wykładem Pani dr Elżbiety Andrukiewicz dotyczącym rozporządzenia UE eIDAS (Regulation 910/2014 z dnia 23 lipca 2014) i jego zgodności z przywołanej w preambule rozporządzenia normy ISO/IEC 29115  sformułowano ... Read More »

Walne Zgromadzenie Członków STORM 02.06.2016 g. 11.oo

Zarządu STORM uprzejmie informuję, że sprawozdawczo-wyborcze zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zostało zwołane na dzień 2 czerwca 2014 roku (czwartek) godz. 11.00, w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie przy ul. Wawelskiej 5. Proponowany porządek obrad: Otwarcie obrad – Prezes Zarządu. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków oraz protokolanta. Zatwierdzenie porządku obrad. Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Sprawozdanie z działalności STORM w 2015 roku – Prezes Zarządu. Sprawozdanie finansowe ... Read More »