Aktualności

Walne Zgromadzenie Członków STORM 02.06.2016 g. 11.oo

Zarządu STORM uprzejmie informuję, że sprawozdawczo-wyborcze zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zostało zwołane na dzień 2 czerwca 2014 roku (czwartek) godz. 11.00, w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie przy ul. Wawelskiej 5. Proponowany porządek obrad: Otwarcie obrad – Prezes Zarządu. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków oraz protokolanta. Zatwierdzenie porządku obrad. Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Sprawozdanie z działalności STORM w 2015 roku – Prezes Zarządu. Sprawozdanie finansowe ... Read More »

Seminarium STORM – 25.04.2016, Warszawa

Zarząd STORM i Polski Komitet Normalizacyjny zapraszają na Rozszerzone posiedzenie Komitetu Technicznego 302 ds Zastosowania informatyki w Ochronie Zdrowia połączone z Seminarium STORM Zapewnienie integralności i niezaprzeczalności EDM. Spotkanie odbędzie się w gmachu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ul. Świętokrzyska 14 (budynek pomiędzy ulicami Czackiego i Mazowiecką) w Warszawie. Początek o godzinie 11:00, zaproszeni goście  : dr inż Elżbieta Andrukiewicz – Przewodnicząca Komitetu Technicznego 182 ds. Ochrony ... Read More »

Prezentacja założeń do projektu NFZ w ramach POPC

Dnia 4 lutego w siedzibie Centrali NFZ w Warszawie odbyła się prezentacja założeń Projektu „System prezentacji i udostępniania informacji sektora publicznego z zasobów Narodowego Funduszu Zdrowia”, przygotowanego w odpowiedzi na konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa; oś priorytetowa: II E-administracja i otwarty rząd; działanie:  2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego; poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł ... Read More »

STORM uczestniczy w inicjatywie powołania polskiej organizacji krajowej HL7

Z inicjatywy Polskiej Izby Informatyki Medycznej (PIIM) oraz CSIOZ i STORM, przygotowano i złożono w HL7 International formalny wniosek w sprawie powołania polskiej organizacji krajowej HL7. STORM oddelegował do grupy inicjatywnej swojego przedstawiciela, którym jest Wojciech Parchański. Celem powołania nowej organizacji jest ułatwienie naszemu środowisku współpracy z organizacją HL7 International oraz koordynacja działań w zakresie implementacji standardów HL7 w Polsce. ... Read More »

Materiały ze spotkania w ZUS w sprawie e-ZLA (27.11.2015)

27 listopada 2015 miało miejsce spotkanie ZUS z przedstawicielami STORM w sprawie e-ZLA. Notatka ze spotkania wraz z pozostałymi materiałami przekazanymi przez przedstawicieli ZUS dostępne są poniżej: Notatka -> Notatka_e-zla 27 11 2015_zebraneUwagi_MKAv2 Przykład słowników -> zus_ezla_przyklady_slownikow Prezentacja -> eZLA_storm     (*)Powyższe materiały zostały przekazane przez ZUS do STORM i zostały zamieszczone na portalu w niezmienionej formie. Read More »

Projekt P1 – artykuł ze strony MZ

Niestety obawy naszego środowiska dotyczące projektu P1 spełniają się. Poniżej informacja ze strony Ministerstwa Zdrowia. (źródło http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/projekt-p1-nowe-otwarcie) Kierownictwo resortu zdrowia przeanalizowało stan realizacji projektu P1 oraz oceniło możliwość jego skutecznego dokończenia w obecnej formule realizacyjnej. Od czasu podpisania pierwszych umów z wykonawcami systemu, co miało miejsce ok. 4 lata temu, i pomimo tego, że osiągnięto już ostateczne terminy wdrożenia funkcjonalności Platformy P1, nadal ... Read More »

STORM w ZUS

W dniu 28 października 2015 r. w siedzibie Centrali ZUS odbyło się spotkanie grupy roboczej STORM do spraw e-Zwolnienia (eZLA) z Dyrekcją i pracownikami ZUS odpowiedzialnymi za uruchomienie systemu. Ze strony STORM w spotkaniu udział wzięli: Henryka Koperniak Pełnomocnik STORM ds e-ZLA, Skarbnik STORM Robert Pawłowski Wiceprezes STORM ZUS reprezentowali: Barbara Owsiak, wicedyrektor gabinetu Prezesa Aleksandra Bełkowska, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej ... Read More »

STORM na Mieście Zdrowia w Poznaniu

„Miasto Zdrowia” to cykl bezpłatnych szkoleń dedykowanych osobom związanym z polską służbą zdrowia. Program szkoleń został przygotowany tak, aby każda uczestnicząca w nich osoba pogłębiła swoją wiedzę w zakresie nowoczesnych projektów wymiany danych medycznych, możliwości związanych z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań telemedycznych oraz sposobów na pozyskiwanie funduszy europejskich na projekty związane z rozwojem służby zdrowia w Polsce. Podczas konferencji organizowanej w Poznaniu, ... Read More »