Stanowisko STORM ws. programu rozwoju e-zdrowia w Polsce na lata 2022-2027

W dniu 16 września 2022 roku STORM przekazał do  Ministerstwa Zdrowia opinię do Programu rozwoju e-zdrowia w Polsce na lata 2022-2027. Uwagi przekazane przez naszych członków i ekspertów wskazywały na potencjalne problemy w realizacji projektu oraz jego błędy merytoryczne i formalne. W wielu zakresach zapisy Projektu postrzegane są przez członków STORM jako zagrożenie dla funkcjonowania dostawców systemów HIS oraz aplikacji ... Read More »

Stanowisko STORM ws. wdrożenia EDM i ZM

W dniu 7 czerwca 2021 roku STORM przekazał do  Ministerstwa Zdrowia swoje krytyczne stanowisko wobec trybu wprowadzania zmian w zakresie eZdrowia oraz zaproponował zmianę sposobu współpracy pomiędzy dostawcami systemów HIS i AG oraz instytucjami centralnymi odpowiedzialnymi za wdrożenie EDM i ZM. Treść pisma do Ministerstwa Zdrowia Read More »

Zaproszenie na IX konferencję CommonSign

We współpracy ze Stowarzyszeniem Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego          E-administracja i e-biznes w Polsce – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?  IX Konferencja CommonSign Warsaw 2019  29 października 2019 r. , centrala NASK, ul. Kolska 12, Warszawa  www.commonsign.eu               NASK – Państwowy Instytut Badawczy, Medien Service oraz  Stowarzyszenie Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego zapraszają Państwa do udziału w już dziewiątej imprezie poświęconej problemom elektronicznej ... Read More »

Pakiet dot. e-zdrowia przedmiotem obrad Sejmowej Komisji Zdrowia 16 lipca 2019r

16 lipca 2019 Sejmowa Komisja Zdrowia po raz pierwszy zapoznała się z proponowanym przez Rząd  zmianami dot. e-zdrowia (sejmowy druk nr 3620). Propozycje zmian dot. kilku ustaw referował wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Miały one różny charakter i wagę, ale generalnie miały charakter jednostkowy, nie systemowy. Propozycje zmian generalnie zaakceptowano, jak to zwykle bywa na zazwyczaj fasadowych posiedzeniach komisji sejmowych. Pamiętajmy ... Read More »

Irena Młynarska członkiem Rady do spraw Interoperacyjności

Długo to trwało, ale w końcu – z datą 17 czerwca 2019  – ukazało się Rozporządzenie Dyrektora CSIOZ sankcjonujące zmiany personalne w składzie Rady do spraw Interoperacyjności. W gronie ponad 20 aktualnych członków tej Rady znalazła się jako reprezentant STORM koleżanka Irena Młynarska. Gratulujemy i liczymy na obustronnie dobrą komunikację! (sc) Read More »

Porozumienie STORM z Naczelną Izbą Aptekarską

Podczas spotkaniu przedstawicieli STORM z Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej w lutym 2019 roku obie strony wyraziły zainteresowanie sformalizowaniem naszej współpracy. Stosowny dokument – Porozumienie o współpracy pomiędzy STORM a Naczelną Izbą Aptekarską – zostało podpisane w dniu 4 czerwca 2019 roku. Przewiduje ono współdziałanie naszych organizacji w 3 głównych obszarach dot. jak najlepszego funkcjonowania publicznej i prywatnej ochrony zdrowia: we ... Read More »

System Informatyczny NFZ w budowie

Ukazało się ZARZĄDZENIE Nr 19/2019/DI PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU  ZDROWIA z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie Programu Budowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego Narodowego Funduszu Zdrowia. Poniżej jego treść. Na podstawie art. 102 ust. 1 i 5 pkt 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510,  z późn. zm.1) zarządza ... Read More »

Wyróżnienie dla STORM za wkład w przygotowanie eZLA

W dniu 6 lutego br. w centrali ZUS w Warszawie odbyła się konferencja „Elektronizacja zwolnień lekarskich jako element strategii budowy e-państwa”. W jej trakcie poinformowano o sukcesie wdrożenia elektronicznych zwolnień lekarskich – po 2 miesiącach od obowiązku ich wystawiania do ZUS wpłynęło ich blisko 5 mln sztuk oraz tylko 28 tys. zwolnień w postaci papierowej. W praktyce konferencja była pomyślana ... Read More »

STORM partnerem konferencji w Poznaniu

STORM został oficjalnym partnerem konferencji: „Dokumentacja placówki medycznej. Kontrola, udostępnianie, prowadzenie”. Wydarzenie odbędzie się 05 – 06 grudnia 2017 r. od godziny 10.00 w Sali Konferencyjnej „B” Instytutu Ochrony Roślin przy ul. Władysława Węgorka 20 w Poznaniu. Współorganizatorami wydarzenia są: Wielkopolskie Centrum Onkologii, Konsultant Wojewódzki ds. Zdrowia Publicznego oraz Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego – Oddział Wielkopolski. Głównym celem wydarzenia jest ... Read More »

Seminarium STORM – 30.11.2017 Warszawa

W ramach obchodów 10 lat istnienia STORM odbędzie się seminarium dla członków Stowarzyszenia, na które zaprosiliśmy także przedstawicieli MC, CSIOZ, NFZ. Tytuł seminarium to: „Transformacja systemów informacyjnych w ochronie zdrowia – dokonania przeszłości i wyzwania przyszłości. 10 lat STORM.” W pierwszej części zaproszeni goście przedstawią plany swoich instytucji na najbliższe lata. Druga poświęcona będzie na swobodną dyskusję dotyczącą wyzwań stojących przed ... Read More »