Pakiet dot. e-zdrowia przedmiotem obrad Sejmowej Komisji Zdrowia 16 lipca 2019r

16 lipca 2019 Sejmowa Komisja Zdrowia po raz pierwszy zapoznała się z proponowanym przez Rząd  zmianami dot. e-zdrowia (sejmowy druk nr 3620). Propozycje zmian dot. kilku ustaw referował wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Miały one różny charakter i wagę, ale generalnie miały charakter jednostkowy, nie systemowy. Propozycje zmian generalnie zaakceptowano, jak to zwykle bywa na zazwyczaj fasadowych posiedzeniach komisji sejmowych. Pamiętajmy ... Read More »

Irena Młynarska członkiem Rady do spraw Interoperacyjności

Długo to trwało, ale w końcu – z datą 17 czerwca 2019  – ukazało się Rozporządzenie Dyrektora CSIOZ sankcjonujące zmiany personalne w składzie Rady do spraw Interoperacyjności. W gronie ponad 20 aktualnych członków tej Rady znalazła się jako reprezentant STORM koleżanka Irena Młynarska. Gratulujemy i liczymy na obustronnie dobrą komunikację! (sc) Read More »

Porozumienie STORM z Naczelną Izbą Aptekarską

Podczas spotkaniu przedstawicieli STORM z Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej w lutym 2019 roku obie strony wyraziły zainteresowanie sformalizowaniem naszej współpracy. Stosowny dokument – Porozumienie o współpracy pomiędzy STORM a Naczelną Izbą Aptekarską – zostało podpisane w dniu 4 czerwca 2019 roku. Przewiduje ono współdziałanie naszych organizacji w 3 głównych obszarach dot. jak najlepszego funkcjonowania publicznej i prywatnej ochrony zdrowia: we ... Read More »

System Informatyczny NFZ w budowie

Ukazało się ZARZĄDZENIE Nr 19/2019/DI PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU  ZDROWIA z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie Programu Budowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego Narodowego Funduszu Zdrowia. Poniżej jego treść. Na podstawie art. 102 ust. 1 i 5 pkt 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510,  z późn. zm.1) zarządza ... Read More »

Wyróżnienie dla STORM za wkład w przygotowanie eZLA

W dniu 6 lutego br. w centrali ZUS w Warszawie odbyła się konferencja „Elektronizacja zwolnień lekarskich jako element strategii budowy e-państwa”. W jej trakcie poinformowano o sukcesie wdrożenia elektronicznych zwolnień lekarskich – po 2 miesiącach od obowiązku ich wystawiania do ZUS wpłynęło ich blisko 5 mln sztuk oraz tylko 28 tys. zwolnień w postaci papierowej. W praktyce konferencja była pomyślana ... Read More »

STORM partnerem konferencji w Poznaniu

STORM został oficjalnym partnerem konferencji: „Dokumentacja placówki medycznej. Kontrola, udostępnianie, prowadzenie”. Wydarzenie odbędzie się 05 – 06 grudnia 2017 r. od godziny 10.00 w Sali Konferencyjnej „B” Instytutu Ochrony Roślin przy ul. Władysława Węgorka 20 w Poznaniu. Współorganizatorami wydarzenia są: Wielkopolskie Centrum Onkologii, Konsultant Wojewódzki ds. Zdrowia Publicznego oraz Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego – Oddział Wielkopolski. Głównym celem wydarzenia jest ... Read More »

Seminarium STORM – 30.11.2017 Warszawa

W ramach obchodów 10 lat istnienia STORM odbędzie się seminarium dla członków Stowarzyszenia, na które zaprosiliśmy także przedstawicieli MC, CSIOZ, NFZ. Tytuł seminarium to: „Transformacja systemów informacyjnych w ochronie zdrowia – dokonania przeszłości i wyzwania przyszłości. 10 lat STORM.” W pierwszej części zaproszeni goście przedstawią plany swoich instytucji na najbliższe lata. Druga poświęcona będzie na swobodną dyskusję dotyczącą wyzwań stojących przed ... Read More »

Zespół doradczy kluczowych interesariuszy projektu P1

W związku z realizacją fazy 2 Projektu: „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy iUdostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (P1), Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) zwróciło się z  prośbą o wyznaczenie przedstawiciela Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego, który wejdzie w skład „Zespół doradczy kluczowych interesariuszy projektu” ujętego w strukturze organizacyjnej Projektu P1. CSIOZ podkreśla, iż przedmiotowy Zespół, dzięki doświadczeniu delegowanych przedstawicieli ... Read More »

Konferencja NIL: EDM to więcej niż wyzwanie

W ostatni piątek, 17 listopada w Warszawie, w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej, pod jej patronatem, odbyła się konferencja: „EDM – to więcej niż wyzwanie”. Konferencja została zorganizowana w wyniku inicjatywy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej wystąpiła z inicjatywą zorganizowania  ogólnopolskiej konferencji poświęconej Elektronicznej Dokumentacji Medycznej . Uchwałą 14/17/ P-VII z 23 czerwca br Naczelna Rada Lekarska powierzyła zorganizowanie tej konferencji Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej. ... Read More »

Upowszechnianie e-ZLA – spotkanie ZUS z przedstawicielami producentów aplikacji gabinetowych

6. listopada 2017 w Centrali ZUS w Warszawie, miało miejsce spotkanie ZUS z przedstawicielami producentów aplikacji gabinetowych. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele STORM. Agenda: Godzina Temat Prowadzący 11.00 – 11.10 Otwarcie spotkania Krzysztof Dyki, Członek Zarządu ZUS 11.10 – 11.20 e-ZLA dziś – omówienie zagadnień związanych z wystawianiem elektronicznych zwolnień lekarskich Magdalena Mazur-Wolak, Dyrektor Departamentu Obsługi Klientów 11.30 – 11.40 Projekty realizowane przez ZUS ... Read More »