Author Archives: Katarzyna Skowronek

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – wnioski z dotychczasowych doświadczeń

4.06.2014 roku w Warszawie podczas konferencji szkoleniowej dla managerów zarządzających podmiotami medycznymi uczestnicy mogli wysłuchać opinii dwóch członków Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego STORM. Henryka Koperniak podzieliła się doświadczeniem nt. problemów informatycznej obsługi kolejek do specjalistów i opieki onkologicznej – zgodnie z nowymi wymaganiami Ministra Zdrowia, natomiast Rafał Dunal poruszył tematykę Elektronicznej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego jako nowej perspektywy i wyzwaniu ... Read More »

Powołanie grupy konsultacyjnej w projekcie STORM otwarty format wymiany danych e-Zwolnienie

W dniu 15.04.2014 na spotkaniu Zarządu Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego STORM Henryka Koperniak wyszła z inicjatywą podjęcia starań o otwarcie formatów wymiany danych w projekcie prowadzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i Zakładem Ubezpieczeń Zdrowotnych pod nazwą e-Zwolnienia. Wniosek ten został przyjęty, wskutek czego Uchwałą Zarządu nr 26/2014 mianowano wnioskodawczynię Pełnomocnikiem Zarządu STORM ds. projektu e-Zwolnienie. Read More »

Walne zgromadzenie Członków STORM

W trakcie spotkania Zarządu 12.05.2014 roku przyjęto Uchwałę nr 36/2014, w której Zarząd STORM zwołuje Walne zgromadzenie. Informujemy wszystkich Członków Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego, że jest ono planowane na dzień 25.06.2014 i odbędzie się o godz. 11:00 w siedzibie STORM w Warszawie przy ul. Wawelskiej 5. W czasie spotkania m.in. zostanie podsumowana kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i będą przeprowadzone wybory ... Read More »

Przyjęto sprawozdanie finansowe i z działalności STORM za rok 2013

12.05.2014 na spotkaniu Zarządu przyjęto również sprawozdane finansowe z działalności STORM w roku 2013 przedstawione przez Skarbnika – członka Zarządu, p. Henrykę Koperniak oraz Sprawozdanie z działalności STORM w 2013r. przedstawione przez Prezesa – pana Andrzeja Czubka. (Uchwała nr 34/2014). Sprawozdanie finansowe można przeczytać tutaj: SPRAWOZDANIE FINANSOWE STORM (pdf). Read More »