Author Archives: rdunal

Członkowie STORM wśród założycieli Polskiego Stowarzyszenia HL7

20 czerwca 2016 roku odbyło się w Warszawie spotkanie założycielskie Polskiego Stowarzyszenia HL7. 28 założycieli – wśród których znalazło się kilku członków STORM – powołało do życia nowe stowarzyszenie, które, po rejestracji w KRS i podpisaniu umowy afiliacyjnej z HL7 International, stanie się polska organizacją krajową HL7. Przyjęto statut, ustalono wysokość składek członkowskich i wybrano pierwsze władze stowarzyszenia, które będą ... Read More »

Inicjatywa STORM rozszerza zakres oddziaływania – eZla w RP

6 czerwca Rzeczpospolita opublikowała artykuł „System e-zwolnień lekarskich nie działa, lekarze wolą papier” Mateusza Rzemka. Artykuł porusza kwestie wdrożenia przez ZUS systemu eZLA. W artykule możemy znaleźć m.in. wypowiedź Henryki Koperniak – Skarbnika naszego Stowarzyszenia, która od samego początku aktywnie uczestniczy z ramienia STORM w konsultacjach organizowanych przez ZUS i inne zainteresowane wdrożeniem eZLA instytucje. Cały artykuł dostępny pod adresem: http://www.rp.pl/Kadry/306059930-System-e-zwolnien-lekarskich-nie-dziala-lekarze-wola-papier.html#ap-2 Read More »

STANOWISKO STORM W SPRAWIE NARZĘDZI DO PODPISYWANIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

W dniu 25 kwietnia 2016 roku odbyło się spotkanie członków organizacji i zaproszonych wybitnych ekspertów z obszaru podpisu elektronicznego oraz elektronicznej identyfikacji w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacji. W wyniku dyskusji poprzedzonej wstępnym wykładem Pani dr Elżbiety Andrukiewicz dotyczącym rozporządzenia UE eIDAS (Regulation 910/2014 z dnia 23 lipca 2014) i jego zgodności z przywołanej w preambule rozporządzenia normy ISO/IEC 29115  sformułowano ... Read More »

Walne Zgromadzenie Członków STORM 02.06.2016 g. 11.oo

Zarządu STORM uprzejmie informuję, że sprawozdawczo-wyborcze zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zostało zwołane na dzień 2 czerwca 2014 roku (czwartek) godz. 11.00, w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie przy ul. Wawelskiej 5. Proponowany porządek obrad: Otwarcie obrad – Prezes Zarządu. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków oraz protokolanta. Zatwierdzenie porządku obrad. Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Sprawozdanie z działalności STORM w 2015 roku – Prezes Zarządu. Sprawozdanie finansowe ... Read More »

Seminarium STORM – 25.04.2016, Warszawa

Zarząd STORM i Polski Komitet Normalizacyjny zapraszają na Rozszerzone posiedzenie Komitetu Technicznego 302 ds Zastosowania informatyki w Ochronie Zdrowia połączone z Seminarium STORM Zapewnienie integralności i niezaprzeczalności EDM. Spotkanie odbędzie się w gmachu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ul. Świętokrzyska 14 (budynek pomiędzy ulicami Czackiego i Mazowiecką) w Warszawie. Początek o godzinie 11:00, zaproszeni goście  : dr inż Elżbieta Andrukiewicz – Przewodnicząca Komitetu Technicznego 182 ds. Ochrony ... Read More »

Prezentacja założeń do projektu NFZ w ramach POPC

Dnia 4 lutego w siedzibie Centrali NFZ w Warszawie odbyła się prezentacja założeń Projektu „System prezentacji i udostępniania informacji sektora publicznego z zasobów Narodowego Funduszu Zdrowia”, przygotowanego w odpowiedzi na konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa; oś priorytetowa: II E-administracja i otwarty rząd; działanie:  2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego; poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł ... Read More »

STORM uczestniczy w inicjatywie powołania polskiej organizacji krajowej HL7

Z inicjatywy Polskiej Izby Informatyki Medycznej (PIIM) oraz CSIOZ i STORM, przygotowano i złożono w HL7 International formalny wniosek w sprawie powołania polskiej organizacji krajowej HL7. STORM oddelegował do grupy inicjatywnej swojego przedstawiciela, którym jest Wojciech Parchański. Celem powołania nowej organizacji jest ułatwienie naszemu środowisku współpracy z organizacją HL7 International oraz koordynacja działań w zakresie implementacji standardów HL7 w Polsce. ... Read More »

Materiały ze spotkania w ZUS w sprawie e-ZLA (27.11.2015)

27 listopada 2015 miało miejsce spotkanie ZUS z przedstawicielami STORM w sprawie e-ZLA. Notatka ze spotkania wraz z pozostałymi materiałami przekazanymi przez przedstawicieli ZUS dostępne są poniżej: Notatka -> Notatka_e-zla 27 11 2015_zebraneUwagi_MKAv2 Przykład słowników -> zus_ezla_przyklady_slownikow Prezentacja -> eZLA_storm     (*)Powyższe materiały zostały przekazane przez ZUS do STORM i zostały zamieszczone na portalu w niezmienionej formie. Read More »