e-Zwolnienia: I spotkanie grupy konsultacyjnej STORM z ZUS

30 czerwca 2014r przedstawiciele Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego STORM spotkali się z przedstawicielami ZUS w celu zapoznania się ze stanem przygotowań Zakładu do wdrożenia w życie e-Zwolnienia, projektu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Przedstawiciele STORM chcieli poznać wstępne wymagania techniczne, jakie będą postawione przed służbą zdrowia podczas realizacji projektu. Ponadto przedstawili doświadczenie i osiągnięcia Stowarzyszenia we współpracy z NFZ i CSIOZ. STORM od 2010r bierze udział w konsultacjach społecznych i doradza w projektach P1, eWUŚ i innych Ministerstwa Zdrowia. Popiera zasadę otwartych formatów wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami, jednostkami służby zdrowia, a instytucjami publicznymi. STORM wspiera wszelkie inicjatywy poprawiające interoperacyjność systemów publicznych oraz aplikacji produkowanych przez twórców oprogramowania rynku medycznego. Bierze czynny udział w pracach Grupy Doradczej Użytkowników w ramach partnerskiej współpracy z CSIOZ w realizacji projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”.

Spotkanie prowadzili, ze strony ZUS Wicedyrektor Departamentu Rozwoju Usług IT Rafał Truszkowski oraz ze strony STORM Prezes Zarządu Grzegorz Siwiec. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli m.in.:

  • Grażyna Hart – Dyrektor Departamentu Orzecznictwa Lekarskiego/ Naczelny Lekarz ZUS
  • Wojciech Andrusiewicz – Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej w Gabinecie Prezesa
  • Henryka Koperniak – Skarbnik STORM, Pełnomocnik Zarządu STORM ds projektu e-Zwolnienie
  • Andrzej Czubek – Sekretarz STORM
  • Zbigniew Hojda – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Grupy Konsultacyjnej ds projektu e-Zwolnienie
  • Robert Pawłowski – Wiceprezes STORM, członek Grupy Konsultacyjnej ds projektu e-Zwolnienie
  • Tomasz Biały – członek Grupy Konsultacyjnej ds projektu e-Zwolnienie

Obie strony zadeklarowały chęć wymiany doświadczeń przy realizacji projektów IT, które pomogą przygotować profesjonalne rozwiązania dla służby zdrowia w ramach projektu e-Zwolnienia.