Grzegorz Siwiec pełnomocnikiem Zarządu STORM ds. Karty Specjalisty Medycznego

Podczas spotkaniu 12.05.2014 r. w Uchwale nr 37/2014 Zarząd STORM wybrał pełnomocnika ds. Karty Specjalisty Medycznego. Został nim ustanowiony Wiceprezes Grzegorz Siwiec. Jako pełnomocnik do jego zadań należeć będzie organizacja i nadzór nad e pracami zainteresowanych Członków STORM w projekcie KSM.

Wiceprezes jest także uprawniony do występowania i prowadzenia z ramienia STORM roboczych rozmów w sprawie standardów wymiany danych z użyciem Karty Specjalisty Medycznego z przedstawicielami instytucji publicznych w tym m.in. Ministerstwa Zdrowia, Naczelnej Izby Lekarskiej, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji czy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.