I Forum MZ – STORM w siedzibie Ministerstwa Zdrowia

Jesteśmy już po I Forum MZ-STORM, które odbyło się wczoraj (24.04.2014 r.) w siedzibie Ministerstwa Zdrowia. Z Członkami STORM spotkali się przedstawiciele administracji publicznej bezpośrednio zaangażowani w procesy informatyzacji ochrony zdrowia.Wśród nich znaleźli się członkowie MZ, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowotnego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Pomimo nieobecności Ministra Sławomira Neumanna i Ministra Piotra Warczyńskiego spotkanie było bardzo bogate w informacje.

Spotkanie i dyskusję po spotkaniu poprowadzili członkowie STORM – Henryka Koperniak i Grzegorz Siwiec. W trakcie jego trwania przedstawiciele administracji opowiedzieli m.in. o założeniach, przebiegu i aktualnym stanie prac legislacyjnych poszczególnych projektów w tym temacie. Wiceprezes STORM Grzegorz Siwiec przedstawił natomiast kluczowe problemy STORM w procesie legislacji. Następnie odbyła się dyskusja, która pozwoliła na wymianę opinii pomiędzy członkami różnych stron.

Serdecznie dziękujemy panu Januszowi Kaszubie – Naczelnikowi Wydziału Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia i Statystyki Medycznej Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia, który wykazał ogromne zaangażowanie w organizację Forum. Mamy nadzieję, że tego typu spotkania będą odbywać się cyklicznie i będą stanowiły realny wpływ na usprawnienie prac nad informatyzacją branży ochrony zdrowia.