II Seminarium STORM

11.10.2013 r. w siedzibie firmy InfoScope – Członka wspierającego Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego w Warszawie odbyło się spotkanie członków STORM z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Podczas spotkania członkowie STORM mogli zasięgnąć informacji na temat planów i postępów w projektach dotyczących informatyzacji placówek medycznych. Pan Janusz Kaszuba – Naczelnik Wydziału Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia MZ zaprezentował aktualny stan prac legislacyjnych w tym obszarze. Pani Irena Młynarska – Kierownik Projektu P1 CSIOZ opowiadała o stanie wdrożenia projektu P1, z uwzględnieniem standardów Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Z kolei pan Andrzej Strug – Dyrektor Departamentu Informatyki Centrali NFZ przedstawił aktualny stan prac nad projektami IT w tym: e-KUZ, e-WUŚ, ZIP i PIA.