Komisja Rewizyjna

W skład Komisji Rewizyjnej kadencji 2018-2020 wchodzą:

1) Dariusz Sobusik – przewodniczący,

2) Zbigniew Hojda – sekretarz,

3) Marek Ujejski – członek.