Komisja Rewizyjna

W skład Komisji Rewizyjnej kadencji 2018-2020 wchodzą:

1) Michał Mazurek – przewodniczący,

2) Dariusz Sobusik – sekretarz,

3) Zbigniew Hojda – członek.