Konferencja NIL: EDM to więcej niż wyzwanie

W ostatni piątek, 17 listopada w Warszawie, w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej, pod jej patronatem, odbyła się konferencja: „EDM – to więcej niż wyzwanie”. Konferencja została zorganizowana w wyniku inicjatywy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej wystąpiła z inicjatywą zorganizowania  ogólnopolskiej konferencji poświęconej Elektronicznej Dokumentacji Medycznej . Uchwałą 14/17/ P-VII z 23 czerwca br Naczelna Rada Lekarska powierzyła zorganizowanie tej konferencji Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej.

Na Zaproszenie NIL i WIL STORM reprezentowali Andrzej Strug i Rafał Dunal, którzy w swoim wystąpieniu przedstawili nasze Stowarzyszenie oraz bieżące problemy z jakimi boryka się nasze środowisko.

Program

11.00- 11.10 Spotkanie pierwsze, pewnie nie ostatnie- Powitanie przez Organizatorów
11.10-11.30 Dokumentacja medyczna a EDM.  Stan obecny i postulaty niezbędnych zmian- Andrzej Cisło, Naczelna Rada Lekarska
11.30- 12.00 Plany wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej- przedstawiciele Centrum Systemów Informacyjnych MZ
12.00- 12.15 Dyskusja
12.15- 12.45 Niezbędne i pożądane funkcjonalności programów EDM -oczekiwania „usługodawców”- Dariusz Paliga, Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie
12.45-13.00 Przerwa
13.00-13.25 Problemy Twórców oprogramowania – Andrzej Strug, Rafał Dunal / STORM
13.25 -13.45 Dyskusja
13.45- 14.00 Nowa Dyrektywa RODO – Mec.Beata Wierzchowska ,Zespół Radców Prawnych NIL
14.00- 14.30 Bezpieczeństwo danych- dyskusja
14.30 Podsumowanie, wnioski z konferencji
Ok.15 Zakończenie konferencji

Konferencja była jednym z pierwszych na tę skalę bezpośrednim spotkaniem przedstawicieli władz (MZ, CSIOZ), twórców oprogramowania oraz reprezentantów obecnych i przyszłych użytkowników. Zaprezentowane stanowiska i opinie, nie zawsze zbieżne, potwierdziły, że tego typu spotkania są potrzebne i pozwalają spojrzeć na te same kwestie z różnych perspektyw. Na koniec spotkania padły deklarację chęci dalszej współpracy na lini NIL i STORM, liczmy, że przyniesie ona obopólne korzyści.