Konsultacje reguł tworzenia EDM w CSIOZ

www_csioz_gov_pl_HL7POL_new_data_examples_2_16_840_1_113883_3_4424_13_10_1_20-1_xmlW dniu 8 października 2015 w siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia odbyły się konsultacje z udziałem przedstawicieli STORM nowych wersji dokumentów Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA (pl-cda-1.0.2). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele CSIOZ, wykonawcy projektu oraz STORM.

Dokument uwzględnia nowe regulacje prawne umożliwiające wystawianie elektronicznych dokumentów medycznych pielęgniarkom i położnym oraz techniczną korektę plików schemat szablonów dla takich dokumentów jak:

1. recepta,
2. skierowanie,
3. zlecenie na zaopatrzenie
a także dotychczas publikowanych typów dokumentów medycznych, które podlegają wymianie między usługodawcami i pacjentami, a których Platforma P1 nie przetwarza:
4. karta informacyjna leczenia szpitalnego,
5. konsultacja lekarska / karta porady ambulatoryjnej,
6. sprawozdanie z badania laboratoryjnego,
7. opis wyniku badania diagnostycznego.

W wersji 1.0.2 dokumentu zdefiniowano również reguły tworzenia kolejnych typów dokumentów medycznych:
8. karta indywidualnej opieki pielęgniarskiej, w tym:
8.1. karta wywiadu pielęgniarskiego,
8.2. karta oceny stanu pacjenta wraz ze skalą oceny pielęgniarskiej,
8.3. karta wypisu ze wskazówkami dla pacjenta,
8.4. raport pielęgniarski;
9. karta uodpornienia (karta obowiązkowych szczepień ochronnych);
10. protokół operacyjny.

Informacja na temat publikacji znajduje się na stronie internetowej pod adresem: http://csioz.gov.pl/indexDetail.php?id=357. Same reguły (projekt) są dostępne pod adresem: http://www.csioz.gov.pl/HL7POL_new/pl-cda-html-pl-PL/.

Podczas spotkania przedstawiciele STORM:

  • zgłosili swoje uwagi do zawartości poszczególnych zaproponowanych przez CSIOZ dokumentów i czynnie uczestniczy;
  • zasugerowali uruchomienie na stronie CSIOZ walidatora dokumentów w postaci HL7 CDA, który pozwalałby na weryfikacje online dokumentów tworzonych przez poszczególne systemy informatyczne;
  • poparli dalsze działania dotyczące rozwoju Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA, która pozwoli w naszej ocenie nie tylko komunikować się z systemem P1, ale umożliwi bezpośrednią wymianę Elektronicznej Dokumentacji Medycznej pomiędzy systemami posiadanymi przez pojedyncze Szpitale.

Przedstawiciele CSIOZ i Wykonawcy, potwierdzili, że wezmą pod uwagę wszystkie sugestie STORM i będą zapraszali nasze Stowarzyszenie do kolejnych konsultacji.