Lista członków zwyczajnych

Lista członków zwyczajnych STORM

Kolumna Nr Rejestru Członków zawiera identyfikator członka o strukturze xx/yyyy, gdzie;
xx – to kolejny numer przypisany członkowi zgodnie chronologią przyjęcia do STORM,
yyyy – to rok przyjęcia członka do Stowarzyszenia.

Kolumnę Kontakt: e-mail/tel. wypełniają członkowie według uznania. Ma ona pomóc osobom, któe chcą wstąpić do STORM. Zgodnie bowiem z § 5 ust. 1. pkt. b) Statutu: Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych dokonuje Zarząd uchwałą podjętą najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji kandydata zainteresowanego członkostwem, zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych.

Lp Nr Rejestru Członków Nazwisko i imię Kontakt: e-mail / tel.
1 32/2011 Biały Tomasz
2 56/2015 Biniek Zenon
3 66/2017 Błauciak Rafał
4 47/2013 Choroś Patryk
5 17/2007 Cieśliński Sławomir slawomir.cieslinski@storm.org.pl
6 05/2007 Czubek Andrzej andrzej.czubek@storm.org.pl
7 29/2011 Dunal Rafał rafal.dunal@storm.org.pl
8 36/2012 Frysz Marek
9 42/2013 Gierek Robert
10 54/2014 Groyecki Krzysztof
11 27/2010 Grudzień Waldemar
12 07/2007 Hojda Zbigniew
13 33/2012 Jezierski Norbert
14 09/2007 Judycki Tomasz
15 23/2010 Kamiński Zygmunt
16 13/2007 Koperniak Henryka henryka.koperniak@storm.org.pl
17 25/2010 Kubań Jan
18 61/2016 Krzysztof Kulesza
19 22/2010 Marciniak Zbigniew
20 06/2007 Mąkosa Tomasz
21 64/2016 Młynarska Irena
22 11/2007 Mucha Jacek
23 08/2007 Nowak Hubert
24 60/2016 Parchański Wojciech
25 18/2007 Pawłowski Robert robert.pawlowski@storm.org.pl
26 55/2014 Radomski Roman
27 59/2016 Sajler Paweł
28 14/2007 Siwiec Grzegorz grzegorz.siwiec@storm.org.pl
29 26/2010 Sobusik Dariusz
30 04/2007 Stadryniak Grzegorz
31 30/2011 Tobota Zdzisław
32 67/2017 Topór-Kamiński Tadeusz
33 49/2014 Wojnar Paweł
34 15/2007 Wolański Antoni
35 31/2011 Woźniacki Tomasz
36 67/2016 Zelek Przemysław
37 02/2007 Zieliński Marcin