Lista członków zwyczajnych

Lista członków zwyczajnych STORM

Kolumna Nr Rejestru Członków zawiera identyfikator członka o strukturze xx/yyyy, gdzie;
xx – to kolejny numer przypisany członkowi zgodnie chronologią przyjęcia do STORM,
yyyy – to rok przyjęcia członka do Stowarzyszenia.

Kolumnę Kontakt: e-mail/tel. wypełniają członkowie według uznania. Ma ona pomóc osobom, któe chcą wstąpić do STORM. Zgodnie bowiem z § 5 ust. 1. pkt. b) Statutu: Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych dokonuje Zarząd uchwałą podjętą najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji kandydata zainteresowanego członkostwem, zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych.

Lp Nr Rejestru Członków Nazwisko i imię Kontakt: e-mail / tel.
1 32/2011 Biały Tomasz
2 56/2015 Biniek Zenon
3 66/2017 Błauciak Rafał
4 17/2007 Cieśliński Sławomir
6 29/2011 Dunal Rafał
7 42/2013 Gierek Robert
8 54/2014 Groyecki Krzysztof
9 27/2010 Grudzień Waldemar
10 07/2007 Hojda Zbigniew
11 33/2012 Jezierski Norbert
12 09/2007 Judycki Tomasz
13 23/2010 Kamiński Zygmunt
14 13/2007 Koperniak Henryka
15 25/2010 Kubań Jan
16 61/2016 Krzysztof Kulesza
17 22/2010 Marciniak Zbigniew
18 06/2007 Mąkosa Tomasz
19 64/2016 Młynarska Irena
20 11/2007 Mucha Jacek
21 08/2007 Nowak Hubert
22 60/2016 Parchański Wojciech
23 18/2007 Pawłowski Robert
24 55/2014 Radomski Roman
25 59/2016 Sajler Paweł
26 14/2007 Siwiec Grzegorz
27 26/2010 Sobusik Dariusz
28 04/2007 Stadryniak Grzegorz
29 30/2011 Tobota Zdzisław
30 67/2017 Topór-Kamiński Tadeusz
31 49/2014 Wojnar Paweł
32 15/2007 Wolański Antoni
33 31/2011 Woźniacki Tomasz
34 67/2016 Zelek Przemysław
35 02/2007 Zieliński Marcin