Andrzej Czubek

Andrzej Czubek – członek założyciel STORM, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej (2009-2012), Prezes Zarządu (2012-2014) a obecnie Sekretarz Zarządu.

Ukończył matematykę (specjalność metody numeryczne i programowanie komputerów) na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1986). W latach 1991-1998 uczestniczył w przygotowaniu i wdrożeniach Rejestru Usług Medycznych (RUM) z książeczką usług medycznych oraz z kartą elektroniczną pracując min. jako Kierownik Działu Systemów Informacyjnych Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie. W latach 1999-2006 pracował w pionie informatyki publicznego płatnika w opiece zdrowotnej: – w Lubelskiej Regionalnej Kasie Chorych w Lublinie, m.in. jako Dyrektor Departamentu Informatyki, – w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, m.in. jako Z-ca Dyrektora Biura Informatyki.

Od 2007 roku prowadzi samodzielną działalność współpracując z różnymi podmiotami na zasadach kontraktowych, w tym m.in. w latach:

  • 2007-2012 z SAS Institute Polska w Warszawie, m.in. jako Dyrektor Sektora Ochrony Zdrowia,
  • od 2012 z firmą BISIDE, a następnie Infoscope, jako konsultant, – 2011-2013 z Krajową Izbą Gospodarczą w Projekcie KIGmed.eu, jako ekspert Komitetu Technologicznego,
  • od 2007 z Izbą Gospodarczą Medycyna Polska, jako konsultant ds. zarządzania informacją,
  • 2008-2010 i od 2012 – konsultant wspierający przygotowanie i wdrożenie systemów informatycznych w Szpitalu Powiatowym w Wołominie i Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. Witolda Orłowskiego CMKP w Warszawie.

W 2013 roku został powołany na 4-letnią kadencję na funkcje: Sekretarza Komitetu Zdrowia Krajowej Izby Gospodarczej i Przewodniczącego Rady Izby Gospodarczej Medycyna Polska. Autor 12 publikacji o systemach informacyjnych i informatycznych w ochronie zdrowia w kwartalniku naukowym Zdrowie publiczne.

W latach 1996-2006 prowadził zajęcia na studiach podyplomowych dla menedżerów opieki zdrowotnej nt. RUM i zarządzania informacją Jego zawodową pasją jest analityka w ochronie zdrowia/opiece zdrowotnej. Uważa, że w ochronie zdrowia, zwłaszcza w NFZ, mamy ocean danych z którego wypływają tylko niewielkie strumienie wiedzy. Ten stan stanowi największe wyzwanie procesu informatyzacji sektora ochrony zdrowia.