Pełnomocnicy Zarządu

1) Pani Henryka Koperniak – Pełnomocnik Zarządu d/s projektu e-Zwolnienie ustanowiony uchwałą  nr 26/2014 z dnia 15,04.2014,