Powołanie grupy konsultacyjnej w projekcie STORM otwarty format wymiany danych e-Zwolnienie

W dniu 15.04.2014 na spotkaniu Zarządu Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego STORM Henryka Koperniak wyszła z inicjatywą podjęcia starań o otwarcie formatów wymiany danych w projekcie prowadzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i Zakładem Ubezpieczeń Zdrowotnych pod nazwą e-Zwolnienia. Wniosek ten został przyjęty, wskutek czego Uchwałą Zarządu nr 26/2014 mianowano wnioskodawczynię Pełnomocnikiem Zarządu STORM ds. projektu e-Zwolnienie.

W dniu 20.05.2014r Henryka Koperniak powołała grupę konsultacyjną, która będzie brała udział w planowanych spotkaniach z przedstawicielami ZUS i MPiPS. W jej skład wchodzą następującyczłonkowie STORM : Henryka Koperniak, Zbigniew Hojda, Robert Pawłowski i Tomasz Biały.

Temat jest szczególnie istotny zważywszy na zbliżający się termin wprowadzenia obowiązkowych e-Zwolnień lekarskich (1.01.2015). Otwarcie formatów wymiany danych ułatwi komunikację pomiędzy informatycznym system do zarządzania placówką medyczną (HIS) a systemami ZUS.