Seminarium STORM – 25.04.2016, Warszawa

Zarząd STORM i Polski Komitet Normalizacyjny zapraszają na Rozszerzone posiedzenie Komitetu Technicznego 302 ds Zastosowania informatyki w Ochronie Zdrowia połączone z Seminarium STORM Zapewnienie integralności i niezaprzeczalności EDM.

Spotkanie odbędzie się w gmachu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ul. Świętokrzyska 14 (budynek pomiędzy ulicami Czackiego i Mazowiecką) w Warszawie. Początek o godzinie 11:00, zaproszeni goście  :

dr inż Elżbieta Andrukiewicz – Przewodnicząca Komitetu Technicznego 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Informatycznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, ekspert ISO/IEC podkomitetu SC27 „Information techniques, IT Security” oraz podkomitetu SC34 „Information techniques. Document Description and Processing Languages”.

Michał Tabor – Absolwent Wydziału Matematyki UW, wieloletni pracownik Trusted Information Consulting, ekspert obszaru podpisu elektronicznego, identyfikacji elektronicznej, bezpieczeństwa informacji, rozwiązań opartych o kryptografię asymetryczną, autor wielu koncepcji w tym obszarze.

Piotr Popis – Współautor ustawy o podpisie elektronicznym, reprezentujący stronę rządową podczas prac parlamentarnych nad ustawą. Kierownik zespołu przygotowującego rozporządzenia wykonawcze do ustawy o podpisie elektronicznym. Uczestniczył z upoważnienia Ministra Gospodarki w pierwszym audycie kwalifikowanych podmiotów, poprzedzającym ich wpis na stosowną listę. Uczestniczył w pracach Grup Roboczych, które stworzyły regulacje dot. PKI w NATO. W latach 2003-2008 był członkiem „Zespołu ekspertów technicznych przy Ministrze SW ds. dokumentów podróży i dokumentów tożsamości”. Członek zespołu powołanego przez Ministra Szkolnictwa ds. opracowania regulacji związanych z SELS (System Elektronicznej Legitymacji Studenta).

Spotkanie będzie prowadził pan Andrzej Strug. Agenda:

11:00 Powitanie

11:10 Norma ISO/IEC 29115 w kontekście Rozporządzenia Rady Europy – eIDAS  – dr inż Elżbieta Andrukiewicz

11:30 Zapewnienie integralności i niezaprzeczalności EDM – dyskusja  z udziałem zaproszonych gości oraz Ekspertów STORM – Marka Ujejskiego i Sławomira Cieślińskiego i wszystkich zgromadzonych

13:30 Przerwa, kawa, herbata, przekąski

14:00 Informacje o podjętych przez Zarząd STORM inicjatywach :

– e-ZLA nasze postulaty i reakcja ZUS,

– udział STORM w powołaniu Stowarzyszenia HL7 Polska,

– powołanie Rady Ekspertów STORM,

– konsultacje z naszym udziałem w CSIOZ  dot. podpisu elektronicznego,

– uczestnictwo przedstawicieli STORM w Zespole ds rozwoju e-zdrowia przy MZ.

– certyfikacja aplikacji gabinetowych

15:00 Zakończenie

Termin zgłaszania uczestnictwa członków STORM lub ich przedstawicieli został przesunięty do 21 kwietnia 2016r. Zgłoszenia należy przesyłac na adres skarbnik@storm.org.pl

 

Materiały dodatkowe: