Stanowisko STORM ws. programu rozwoju e-zdrowia w Polsce na lata 2022-2027

W dniu 16 września 2022 roku STORM przekazał do  Ministerstwa Zdrowia opinię do Programu rozwoju e-zdrowia w Polsce na lata 2022-2027. Uwagi przekazane przez naszych członków i ekspertów wskazywały na potencjalne problemy w realizacji projektu oraz jego błędy merytoryczne i formalne. W wielu zakresach zapisy Projektu postrzegane są przez członków STORM jako zagrożenie dla funkcjonowania dostawców systemów HIS oraz aplikacji gabinetowych w warunkach wolnej konkurencji. W szczególności niepokojące jest wytwarzanie przez instytucje państwowe informatycznych systemów medycznych. W ocenie STORM Ministerstwo Zdrowia oraz CeZ powinny skupić się na globalnych aspektach wymiany danych (rozwój platform P1 i P2) poprzez dostarczenie niezbędnych interfejsów wymiany danych oraz infrastruktury technicznej.

Zestawienie uwag przekazanych do Ministerstwa Zdrowia