Stanowisko STORM ws. wdrożenia EDM i ZM

W dniu 7 czerwca 2021 roku STORM przekazał do  Ministerstwa Zdrowia swoje krytyczne stanowisko wobec trybu wprowadzania zmian w zakresie eZdrowia oraz zaproponował zmianę sposobu współpracy pomiędzy dostawcami systemów HIS i AG oraz instytucjami centralnymi odpowiedzialnymi za wdrożenie EDM i ZM.

Treść pisma do Ministerstwa Zdrowia