STORM i NFZ: koncepcja Ministra Zdrowia w zakresie kolejek i opieki onkologicznej

15.05.2014 w siedzibie Centrali NFZ w Warszawie odbyło się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego STORM z panem Andrzejem Strugiem – Dyrektorem Informatyki Centrali NFZ.

Spotkanie poświęcone było próbie uzyskania odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób NFZ będzie realizowało w praktyce koncepcję Ministra Zdrowia (sposób rozliczania i monitorowania) w zakresie kolejek i opieki onkologicznej.

Nie uzyskano konkretnych odpowiedzi. Na chwilę obecną brak też jest jakichkolwiek ustaleń. Ciągle trwają pracę na osi NFZ – Ministerstwo Zdrowia.

O wszelkich zmianach w tej sprawie będziemy informować na bieżąco.