STORM pracuje nad elektroniczną dokumentacją medyczną dla pielęgniarek

21.01.2015 roku przedstawiciele Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego STORM wzięli udział w posiedzeniu Rady ds. e-zdrowia w Pielęgniarstwie przy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia CSIOZ, na którym nawiązano współpracę w zakresie tworzenia standaryzacji dokumentacji pielęgniarskiej dla potrzeb Platformy P1.

Z ramienia CSIOZ w spotkaniu uczestniczył z-ca Dyrektora ds. Informatycznych – P. Andrzej Wącior. Pozostali uczestnicy to, oprócz przedstawicieli STORMu, członkowie Centrum Badania i Rozwoju Międzynarodowej Klasyfikacji Pielęgniarskiej (INCP®) przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

W czasie spotkania oprócz nawiązania współpracy w zakresie tworzenia standaryzacji dokumentacji pielęgniarskiej dla potrzeb Platformy P1 poruszono kwestię walidacji tłumaczenia Klasyfikacji ICNP wersja 2013. Ustalono, że STORM podejmie współpracę z członkami Rady w zakresie wypracowania ujednoliconej architektury dokumentacji medycznej dla pielęgniarek oraz standaryzacji dokumentów, które będą podstawą do gromadzenia, analizy i wymiany danych w „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1)”.

2015-01-21 rada e-zdrowie