STORM uczestniczy w inicjatywie powołania polskiej organizacji krajowej HL7

Z inicjatywy Polskiej Izby Informatyki Medycznej (PIIM) oraz CSIOZ i STORM, przygotowano i złożono w HL7 International formalny wniosek w sprawie powołania polskiej organizacji krajowej HL7. STORM oddelegował do grupy inicjatywnej swojego przedstawiciela, którym jest Wojciech Parchański.

Celem powołania nowej organizacji jest ułatwienie naszemu środowisku współpracy z organizacją HL7 International oraz koordynacja działań w zakresie implementacji standardów HL7 w Polsce. Publikowane przez Ministerstwo Zdrowia i CSIOZ reguły tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej zakładają, że postać elektroniczna dokumentów medycznych w Polsce ma być zgodna ze standardem HL7 CDA, a specyfikacją techniczną tych reguł i formatów jest Polska Implementacja Krajowa HL7 CDA.

W skład grupy inicjatywnej wchodzą reprezentanci różnych środowisk zainteresowanych wdrażaniem standardów interoperacyjności w ochronie zdrowia:

Roman Radomski, iEHR.eu, koordynator wniosku
Tomasz Judycki, Polska Izba Informatyki Medycznej,
Paweł Masiarz, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,
Wojciech Parchański, Stowarzyszenie Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego,
Dr Dorota Kilańska, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
Marcin Pusz, Pentacomp Systemy Informatyczne SA,
Dr Katarzyna Sikorska-Siudek, Mazowieckie Centrum Reumatologii i Osteoporozy.