STORM w temacie sprawozdawczości opieki długoterminowej

Prezes STROM zasygnalizował przedstawicielom NFZ temat związany z procedurą wymiany oprogramowania u świadczeniodawców zajmujących się opieką długoterminową i sposobem zapewnienia ciągłości rozliczeń w takim przypadku. Od lat jest to obszar budzący wiele pytań.

Ze względu na fakt, że coraz więcej placówek decyduje się na wymianę posiadanego oprogramowania, właściwe zaadresowanie tego problemu wydaje się być w interesie wszystkich (NFZ, Świadczeniodawców, producentów i dystrybutorów oprogramowania).

W powyższym temacie, w najbliższy piątek 29/07/2016 o godzinie 11.30 zorganizowane zostało spotkanie w siedzibie NFZ w Warszawie. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Prezesem STORM.