STORM w ZUS

W dniu 28 października 2015 r. w siedzibie Centrali ZUS odbyło się spotkanie grupy roboczej STORM do spraw e-Zwolnienia (eZLA) z Dyrekcją i pracownikami ZUS odpowiedzialnymi za uruchomienie systemu.

Ze strony STORM w spotkaniu udział wzięli:

 • Henryka Koperniak Pełnomocnik STORM ds e-ZLA, Skarbnik STORM
 • Robert Pawłowski Wiceprezes STORM

ZUS reprezentowali:

 • Barbara Owsiak, wicedyrektor gabinetu Prezesa
 • Aleksandra Bełkowska, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej
 • Bartłomiej Prystupa, dyrektor Departamentu Aplikacji Autorskich
 • Rafał Truszkowski, wicedyrektor Departamentu Rozwoju Usług IT
 • Mateusz Kalinowski, Departament Aplikacji Autorskich
 • Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy ZUS

W trakcie spotkania omówiono sprawy organizacyjno-techniczne uruchomienia projektu w aspekcie aktualnych uwarunkowań prawnych.

Przedstawiciele STORM zwrócili uwagę na konieczności uruchomienia środowisk testowych w krótkim czasie oraz zwrócili się z prośbą o dostosowanie formatu dokumentacji komunikatów XML do „standardu” określonego przez NFZ.

Najważniejsze wnioski ze spotkania:

 • aplikacje gabinetowe nie będą certyfikowane przez ZUS
 • autentykacja dostępu do WS zapewniona będzie za pomocą profilu ePUAP lub podpisu kwalifikowanego
 • autoryzacja dokumentów odbywać się będzie za pomocą profilu ePUAP lub podpisu kwalifikowanego
 • planowanie uruchomienia środowisk testowych: pierwsza dekada grudnia 2015

Uzgodniono, że spotkanie z członkami STORM dot. spraw technicznych odbędzie się w trzeciej dekadzie listopada 2015 tj

W dniu dzisiejszym ustalony został termin kolejnego spotkania, podczas którego zostaną omówione sprawy związane z interfejsami usług dla aplikacji gabinetowych.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Centrali ZUS (Warszawa, ul. Szamocka 3/5 ) w dniu 27 listopada 2015r w godzinach 11:00 – 13:00.

Agenda spotkania:

 1. omówienie uwag do udostępnionej dokumentacji
 2. prezentacja w SoapUI działania wybranych usług

Agenda będzie sukcesywnie uzupełniana o pytania / zagadnienia przekazane przez STORM.