STORM zaangażowane w projekt m-Zdrowia (mobilnego zdrowia)

Ministerstwo Zdrowia zwróciło się do Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego STORM z prośbą o opinię na temat projektu stanowiska Rządu do dokumentu pod nazwą „Zielona Księga” w sprawie mobilnego zdrowia (m-Zdrowia).

Otrzymaliśmy obszerny materiał do analizy i zostaliśmy poproszeni przez przedstawicieli MZ, aby w ramach konsultacji społecznych przedstawić swoje uwagi nt. „Zielonej Księgi”.

Bardzo ciekawą opinię przedstawił już Członek STORM pan Dariusz Sobusik- Dyrektor Działu Jakości i Testów dla Świadczeniodawców Pionu Opieki Zdrowotnej. Jego opinię można przeczytać w zakładce „Dokumenty STORM”.