STORM zaangażowany do współpracy w realizacji projektu P1

29 maja 2012 roku przedstawiciele Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego: Prezes Zarządu Andrzej Czubek i Skarbnik Henryka Koperniak podpisali z reprezentantem Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia: Dyrektorem Leszkiem Sikorskim porozumienie w sprawie partnerskiej współpracy w realizacji projektu „Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych”.

Porozumienie jest wynikiem inicjatywy i długich negocjacji dwojga członków Zarządu II kadencji – Henryki Koperniak i Zbigniewa Hojdy z przedstawicielami CSIOZ. Podpisane zostało przez członków Zarządu III kadencji. Ma ono kluczowe znaczenie w stosunkach CSIOZ – STORM, ponieważ wyznacza zakres i kierunki współpracy przy projekcie informatyzacji ochrony zdrowia.

Według zapisów Porozumienia przedstawiciele STORM mają m.in. zagwarantowane miejsce w Grupie Doradczej Użytkowników i są zobligowani do opiniowania dokumentacji Projektu P1 tworzonej przez CSIOZ. Realny wpływ na kształtowanie rozwiązań dotyczących informatyzacji to duże wyzwanie, ale jednocześnie również szansa na lepsze dostosowanie projektu do warunków rynku.