Ugoda sądowa NFZ z Andrzejem Strugiem i Markiem Ujejskim

Informujemy, że po półtora roku trwającej sprawie sądowej z pozwu naszych Członków Honorowych Andrzeja Struga (Prezesa STORM) i Marka Ujejskiego przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia o bezpodstawne rozwiązanie umowy o pracę z powodu rzekomych naruszeń bezpieczeństwa systemu informatycznego NFZ uznano decyzją nowego p.o. Prezesa Funduszu Pana Andrzeja Jacyny, że nie było podstaw do postawienia jakichkolwiek zarzutów w tej sprawie czemu Narodowy Fundusz Zdrowia dał publiczny wyraz w ogłoszeniu w Gazecie Prawnej (tekst poniżej) w dniu 26 stycznia b.r. i zawarł z wymienionymi ugodę sądową.

ogloszenie-nfz-w-gp