Upowszechnianie e-ZLA – spotkanie ZUS z przedstawicielami producentów aplikacji gabinetowych

6. listopada 2017 w Centrali ZUS w Warszawie, miało miejsce spotkanie ZUS z przedstawicielami producentów aplikacji gabinetowych. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele STORM.

Agenda:

Godzina Temat Prowadzący
11.00 – 11.10 Otwarcie spotkania Krzysztof Dyki, Członek Zarządu ZUS
11.10 – 11.20 e-ZLA dziś – omówienie zagadnień związanych z wystawianiem elektronicznych zwolnień lekarskich Magdalena Mazur-Wolak, Dyrektor Departamentu Obsługi Klientów
11.30 – 11.40 Projekty realizowane przez ZUS w celu upowszechnienia e-ZLA – nowa metoda podpisywania eZLA, komunikowanie
o zmianach
Aneta Dąbrowska Wicedyrektor
Departamentu Obsługi Klientów
11.40 – 12.00 Symulator środowiska testowego Bartłomiej Prystupa
Dyrektor Departamentu Aplikacji Autorskich
12.00 – 12.30 Dyskusja

 

Podczas spotkania otrzymaliśmy poniższe informacje, że  1 grudnia 2017 ZUS wprowadzi nową metodę autoryzacji i podpisywania eZLA i PR-4.  Alternatywną metodą dla certyfikatu ZUS pozostanie wykorzystywanie podpisu kwalifikowanego. W aplikacjach gabinetowych nie przewiduje się wykorzystywania ePUAP’u. Na mocy zmian legislacyjnych wchodzących od 1 grudnia 2017, certyfikat ZUS posiadał będzie moc prawną równoważną podpisowi kwalifikowanemu oraz ePUAP’owi w zakresie eZLA. ZUS planuje wykonanie szeroko zakrojonej akcji informacyjnej dla pracowników medycznych w celu popularyzacji eZLA.

ZUS planuje uruchomienie środowisk testowych w dwóch etapach. Pierwszy etap (luty 2018) polegał będzie na zgłaszaniu się dostawców aplikacji gabinetowych chętnych do wykonanie pełnych testów dla wszystkich przypadków biznesowych. W drugim etapie (kwiecień 2018) wszyscy zainteresowani testami producenci otrzymają dostęp do środowiska testowego niezależnie od stopnia integracji. W środowisku ewaluacyjnym zakres danych testowych zostanie określony przez ZUS.

Na wniosek STORM ZUS wstępnie pozytywnie zaopiniował pomysł utworzenia w swoich zasobach informatycznych Forum dyskusyjnego na potrzeby kontaktów z dostawcami aplikacji gabinetowych (podobnego do Forum NFZ z 2007 roku).