Walne zgromadzenie Członków STORM

W trakcie spotkania Zarządu 12.05.2014 roku przyjęto Uchwałę nr 36/2014, w której Zarząd STORM zwołuje Walne zgromadzenie. Informujemy wszystkich Członków Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego, że jest ono planowane na dzień 25.06.2014 i odbędzie się o godz. 11:00 w siedzibie STORM w Warszawie przy ul. Wawelskiej 5.

W czasie spotkania m.in. zostanie podsumowana kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i będą przeprowadzone wybory do powyższych gremiów.

Dokładny porządek obrad został rozesłany Członkom Stowarzyszenia drogą mailową.