Zaproszenie na II Forum STORM – 22.11.2016

Zarząd i Rada Ekspertów STORM zapraszają wszystkich członków na II Forum STORM organizowane wraz z  Komitetem Technicznym PKN nr 182 ds. Bezpieczeństwa Informacji w Systemach Teleinformatycznych pod przewodnictwem Pani Elżbiety Andrukiewicz oraz  Komitetem Technicznym PKN nr 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia pod przewodnictwem Pana Edwarda Byczyńskiego.

Forum pod tytułem „Warunki sprawnego wdrażania systemów informatycznych w ochronie zdrowia”

odbędzie się 22 listopada 2016 w budynku PKN na ul Świętokrzyskiej 14 w Warszawie, początek o godz 11:00.

Prelekcje będą dotyczyły cyberbezpieczeństwa, certyfikacji oprogramowania i środowisk testowych – przedstawione zostaną koncepcje unijne oraz zamierzenia STORM ws wypracowania stanowiska w zakresie budowy środowisk testowych w projektach administracji publicznej.

Moderatorem spotkania będzie Pan Sławomir Cieśliński – Rada Ekspertów STORM

Kolejność prelekcji :

  1.  Marek Ujejski    Rada Ekspertów STORM 

„Nowe ramy prawne ochrony danych osobowych i ich aspekty techniczne”

Temat związany z wchodzącym w życie rozporzadzeniem unijnym w wyniku którego krajowa ustawa o ochronie danych osobowych przestanie obowiazywać w kwietniu 2017. Temat stosunkowo nowy i warty omówienia.

 

  1. Dr inż. Elżbieta Andrukiewicz, Przewodnicząca KT nr 182 Ochrona Informacji w Systemach Teleinformatycznych

„Europejskie ramy certyfikacji bezpieczeństwa produktów teleinformatycznych „

W warunkach zwiększającego się poziomu ryzyk związanych z coraz szerszym wykorzystywaniem sieci teleinformatycznych do realizacji szeregu krytycznych usług (np. telemedycyny), podstawowym wymaganiem staje się wiarygodne zapewnienie bezpieczeństwa produktów ICT. Samo stwierdzenie dostawcy, że produkt jest wystarczająco bezpieczny, może nie być wiarygodne dla użytkownika tego produktu. Bardziej sformalizowany proces sprawdzenia bezpieczeństwa produktu teleinformatycznego oraz utrzymania związku zaufania między wszystkimi stronami zainteresowanymi (producentem, dostawcą, użytkownikiem, przedsiębiorcą, władzą publiczną) oznacza certyfikację takiego produktu.

Omówione zostaną najnowsze uzgodnienia na poziomie Państw Członkowskich UE w przedmiocie oraz projekt Krajowego Systemu Oceny i Certyfikacji Bezpieczeństwa Produktów Informatycznych (KSO3C), realizowany pod nadzorem Ministra Cyfryzacji.

Komentarz Edward Byczyński, Przewodniczący KT nr 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia

 

  1. Jacek Biernacki  Departament Informatyki Centrala NFZ    

„Podpis elektroniczny w systemach ochrony zdrowia w ramach koncepcji wdrożenia e-DO.”

Odniesienie do zagadnień z KSM/KUZ i eDO, uwarunkowań wskazanych w koncepcji i ograniczeń.

 

  1. Rafał Dunal    Wiceprezes STORM

„Co oznacza brak środowisk testowych u Zamawiających dla producentów oprogramowania?”.

Konsekwencje braku środowisk testowych u Zamawiających, możliwe scenariusze uruchomienia aplikacji.

 

  1. Dariusz Śpiewak    

„Wprowadzenie usług publicznych dzięki integracji systemów administracji publicznej z systemami rynku finansowego – konsekwencje dla rynku elektronicznych usług medycznych na przykładzie eZLA.”

Projekty realizowane w ramach administracji centralnej – konsekwencje projektów zdefiniowanych w ramach strategii Paperless / Cashless. Usługi dostarczane przez MR i MC  – konsekwencje (jedna danina, jedno konto beneficjenta usług pomocy społecznej, itp) . Wpływ projektów MC na rynek elektronicznych usług medycznych. Przykład funkcjonowanie eZLA – obsługa podstawowych procesów. Kilka przykładów plus pokaz działania w praktyce.

 

  1. Podsumowanie –  Prezes STORM Andrzej Strug

 

Zaproszeni goście to między innymi :

  • Pan Jacek Korczykowski z-ca dyr. Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia  MZ
  • Pan Sławomir Wasielewski   wice- dyr. Departamentu Aplikacji Autorskich  Centrala ZUS
  • Pan Jacek Biernacki Departament Informatyki Centrala NFZ
  • przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, CSIOZ i Porozumienia Zielonogórskiego

Zgłoszenia Członków lub ich przedstawicieli na II Forum proszę przesyłać na adres skarbnik@storm.org.pl

do dnia 18 listopada do godz. 12:00.