Zarząd

 

W skład Zarząd STORM kadencji 2018-2020 wchodzą:

1) Henryka Koperniak – Prezes Zarządu

2) Robert Pawłowski – Wiceprezes Zarządu,

3) Tomasz Biały – Wiceprezes Zarządu,

4) Sławomir Cieśliński – Skarbnik.