Zarząd

 

W skład Zarząd STORM kadencji 2018-2020 wchodzą:

1) Henryka Koperniak – Prezes

2) Krzysztof Kulesza – Wiceprezes,

3) Robert Pawłowski – Wiceprezes,

4) Sławomir Cieśliński – Skarbnik.