Zarząd

 

W skład Zarząd STORM kadencji 2018-2020 wchodzą:

1) Henryka Koperniak – Prezes Zarządu

2) Robert Pawłowski – Członek Zarządu,

3) Sławomir Cieśliński – Skarbnik.