Zarząd

W skład Zarząd STORM kadencji 2016-2018 wchodzą:

1) Andrzej Strug – Prezes

2) Rafał Dunal – Wiceprezes,

3) Robert Pawłowski – Wiceprezes,

4) Henryka Koperniak – Skarbnik,

5) Andrzej Czubek – Sekretarz.