Zatwierdzony Regulamin pracy Zarządu

W trakcie spotkania 12.05.2014 r Zarząd przyjął projekt Regulaminu pracy Zarządu przedstawiony przez Skarbnika STORM – członka Zarządu panią Henrykę Koperniak (Uchwała nr 35/2014).