Zmiany w ustawie o systemie informacji w Ochronie Zdrowia

W dniu 2017.07.18 Rządowy projekt Ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw został przyjęty przez sejmową komisję zdrowia.

Nowelizacja przede wszystkim doprecyzowuje definicję elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) do recept, skierowań i dokumentów wymienionych w rozporządzeniu z art. 13 ustawy o sioz (zgodne z szablonami PIK HL7 CDA) oraz określa nowe terminy obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej zgodnie z poniższym:

  • dokumentacji medycznej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 13a – od 1 stycznia 2019;
  • elektronicznego wystawiania recept – od 1 stycznia 2020 r. (zgłoszenie gotowości do podłączenia do P1 do 31 grudnia 2018 r.);
  • e-skierowań – od 1 stycznia 2021 r. (zgłoszenie gotowości do podłączenia do P1 do 30 czerwca 2019 r.);
  • obowiązek wymiany danych zwartych w elektronicznej dokumentacji medycznej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 13a za pośrednictwem SIM – od 1 stycznia 2021 (zgłoszenie gotowości do podłączenia do P1 w odniesieniu do wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 13a do 31 grudnia 2019 r.).

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/EEA7478F855242CAC12581610052B410/%24File/1759.pdf