Władze STORM IV kadencji

Walne Zgromadzenie Członków STORM, obradujące w dniu 25 czerwca 2014 roku w Warszawie, w związku z upływem kadencji wybrało nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną.

W skład Zarządu STORM kadencji  2014-2016 wchodzą:

  • Grzegorz Siwiec – Prezes,
  • Rafał Dunal – Wiceprezes,
  • Robert Pawłowski – Wiceprezes,
  • Henryka Koperniak – Skarbnik,
  • Andrzej Czubek – Sekretarz.

W Komisji Rewizyjnej kadencji 2014-2016 zasiądą:

  • Sławomir Cieśliński – Przewodniczący,
  • Zbigniew Hojda – Wiceprzewodniczący,
  • Marcin Wiktorzak – Sekretarz.

Dziękujemy  ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej  za pracę na rzecz Stowarzyszenia.