Stowarzyszenie Twórców Oprogramowania
Rynku Medycznego

Misją naszego Stowarzyszenia jest tworzenie warunków prawnych, organizacyjnych i technicznych umożliwiających efektywny rozwój systemów informacyjnych/informatycznych w ochronie zdrowia/opiece zdrowotnej (medycznej). Działamy przede wszystkim na rzecz wolnej i uczciwej konkurencji, wykorzystywania otwartych standardów i równości w dostępie do informacji dla podmiotów tworzących oprogramowanie dla tego sektora.

Zebranie założycielskie STORM odbyło się 19 grudnia 2007 roku w Warszawie. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KRS 20 października 2008 roku. STORM nie prowadzi działaności gospodarczej (organizacja non profit ), nie ma także statusu organizacji pożytku publicznego.

Obecnie STORM zrzesza kilkudziesięciu członków.  Stowarzyszenie swoją działaność finansuje głównie   z wpisowego i składek członków zwyczajnych oraz – uzupełniająco – z wpłat członków wspierających.

Członkowie STORM, to osoby związane z IT w ochronie zdrowia: właściciele, zarządzający, pracownicy lub współpracownicy kilkudziesięciu firm, w tym zdecydowanej większości tworzących oprogramowanie medyczne. Na co dzień ze sobą konkurują. Ale jednocześnie żywią przekonanie, że w interesie społecznym leży środowiskowe współdziałanie w zakresie opiniowania lub inicjowania dobrych regulacji systemowych. Wykorzystują przy tym doświadczenie zdobyte przy tworzeniu i wdrażaniu oprogramowania medycznego i codziennej pracy z tysiącami użytkowników.

Po 8 latach działalności STORM stał się zarówno GRUPĄ SPOŁECZNYCH EKSPERTÓW jak i FORUM DYSKUSJI o problemach procesów informatyzacji w ochronie zdrowia. STORM współpracuje z władzami/instytucjami kształtującymi te procesy, m.in.:

  1. Ministerstwem Zdrowia,
  2. Centralą Narodowego Funduszu Zdrowia,
  3. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,
  4. Centralą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  5. Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji,
  6. Ministerstwem Spraw Wewnętrznych,
  7. Naczelną Izbą Lekarską.