Standard zapisu danych skierowania medycznego w kodzie wielowymiarowym

stormorgpl

 

Standard ten został opracowany przez ASSECO Poland S.A. i przekazany  STORM do użytkowania w listopadzie 2011 roku. W tym miejscu chcielibyśmy podziękować firmie Asseco oraz jej przedstawicielowi Dariuszowi Sobusikowi.

Firmy zainteresowane korzystanie jego wykorzystaniem mogą, po podpisaniu dwóch umów sublicencyjnych ze STORM (dostępne w linku poniżej), korzystać z tego standardu.

Umowy sublicencyjne są prostą przeróbką umów licencyjnych i praktycznie powielają wszystkie zapisy, przy czym dodaliśmy tam rekomendację o treści:

4. Licencjodawca rekomenduje umieszczanie napisu „storm.org.pl” pod każdym wygenerowanym kodem wielowymiarowym umieszczanym w dokumentach stanowiących element medycznej dokumentacji indywidualnej zewnętrznej, w rozumieniu §2 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Przykładowy wygląd takiego kodu
z danym napisem zamieszczony jest poniżej:

Rekomendacja ta została dodana ponieważ sam kod zawiera szyfrowane informacje i nie daje żadnej informacji o tym, gdzie szukać wiedzy o tym kodzie, a zależy nam na tym, żeby każdy pacjent z wydrukowanym kodem na skierowaniu był propagatorem tego standardu. Na stronie STORM umieścimy informacje o tym standardzie, ze wskazówkami co trzeba zrobić, żeby z niego korzystać.

Równocześnie zachęcamy wszystkich, którzy skorzystają z naszej licencji do wspierania STORM i dołączania do naszych szeregów.

Pliki do pobrania: