Dołącz do Nas

Dlaczego warto zostać członkiem zwyczajnym STORM?
Warto zostać członkiem zwyczajnym STORM, gdy:
1) chcesz mieć wpływ na kształtowanie  rozwiązań systemowych procesu informatyzacji ochrony zdrowia w zakresie zarówno prawa, organizacji jak i standardów technicznych lub technologicznych; Ministerstwo Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia korzystają i uwzględniają stanowisko STORM i uwagi członków STORM, jako ekspertów/konsultantów;
2) chcesz być uczestnikiem pasjonujących dyskusji na temat rozwoju systemów informacyjnych/informatycznych w ochronie zdrowia na forum internetowym STORM lub podczas seminariów STORM; dotychczas zaproszenia na nasze seminaria przyjmowały osoby zajmujące się kluczowymi projektami w Ministerstwie Zdrowia, Centrali NFZ i CSIOZ;
3) chcesz poznać ciekawych ludzi z branży IT w ochronie zdrowia.

Dlaczego do STORM należą firmy producenci oprogramowania jako członkowie wspierający?
Członkiem wspierającym – osobą prawną może być jedynie firma – producent oprogramowania spełniający warunki określone w Statucie. Poprzez swoich przedstawicieli nie ma ona stanowiącego wpływu na działania Stowarzyszenia. Jednakże Zarządy tych firm, w ramach przyjętej polityki społecznej odpowiedzialności biznesu, widzą potrzebę wsparcia organizacji społecznych, które  mogą kompetentnie wspomagać tworzenie dobrych rozwiązań systemowych.

W tej zakładce przedstawiono praktyczne informacje (warunki, zasady i procedury) jak zostać członkiem STORM zwyczajnym lub wspierającym zgodnie z jego Statutem.