Posiedzenie Grupy Doradczej Użytkowników Projektu P1 w CSIOZ

W dniu 26 czerwca 2014 roku w siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) odbyło się VI posiedzenie Grupy Doradczej Użytkowników (GDU) Projektu „Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych”, zwanym w skrócie Projektem P1.

STORM na mocy Porozumienia z dnia 29 maja 2012 roku jest stałym członkiem GDU. Członkowie STORM aktywnie podjęli się realizacji prac nad projektem, o czym świadczą najlepiej duża frekwencja na spotkaniu i aktywny w nim udział. Na spotkaniu przekazano m.in. informacje na temat promocji Projektu P1 i wytyczne, zasady i rekomendacje CSIOZ dla usługodawców w zakresie budowy i stosowania systemu bezpiecznego przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej. Ze strony Stowarzyszenia wzięło udział 11 osób – prawie 1/4 wszystkich członków, co stanowiło największą wśród grup przedstawicieli poszczególnych instytucji.

Delegaci STORM poruszyli również temat informacji, która pojawiła się w przestrzeni publicznej, dotyczącej udostępnienia przez CSIOZ darmowego oprogramowania do prowadzenia elektronicznych recept i skierowań dla małych placówek medycznych i prywatnych gabinetów lekarskich. Pytano między innymi, czy aplikacja będzie udostępniana jedynie prywatnym gabinetom czy wszystkim świadczeniodawcom oraz dlaczego w informacji udostępnionej przez Newseria Biznes (Internetowe Konto Pacjenta do końca 2014 roku, 6.06.2014) brak jest równoważnej informacji Dyrektora Kędzierskiego o udostępnieniu producentom oprogramowania wymaganych do budowy komercyjnych aplikacji danych technicznych, nad którymi pracują, aby były dostosowane do wymogów P1 a jednocześnie ergonomiczne i wielofunkcyjne.

Temat jest tak istotny, że w efekcie ożywionej dyskusji, Koordynator Grupy Doradczej Użytkowników dr Grzegorz Bliźniuk i kierownik P1 – Irena Młynarska zaproponowali specjalne spotkanie tylko dla STORM które odbędzie się 30.07.2014r w siedzibie CSIOZ.