Członkostwo honorowe dla Andrzeja Struga i Marka Ujejskiego

Podczas walnego zebrania członków STORM przyznano członkostwo honorowe Andrzejowi Strugowi  i Markowi Ujejskiemu, wieloletnim pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektorom departamentu informatyki NFZ.

Członkostwo honorowe STORM przyznano jednogłośnie jako dowód uznania wieloletniej wkładu Andrzeja i Marka we współpracę z na linii STORM – NFZ. Przez lata obaj Panowie wykazali się ogromnym zaangażowaniem w prowadzone projekty informatyczne w Narodowym Funduszu Zdrowia, równocześnie utrzymując bezpośredni kontakt z naszym Stowarzyszeniem informując i konsultując wyżej wymienione projekty.

Ich działania charakteryzowały się obiektywizmem i w naszej opinii nacechowane byłby szczególną dbałością o połączone interesy pacjentów, NFZ i środowiska informatycznego.

Jeszcze raz za to wszystko dziękujemy i witamy w naszych szeregach.