Nowe terminy związane z wdrożeniem EDM

W dniu 5.5.2017 CSIOZ opublikował na swojej stronie informacje na temat nowych regulacji prawnych w zakresie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

W komunikacie m.in. możemy znaleźć nowe terminy i obowiązki związane z EDM i są to:

 1. w odniesieniu do recepty: – obowiązek zgłoszenia przez usługodawców do CSIOZ gotowości podłączenia swoich systemów do platformy P1 – do 31 grudnia 2018 r.;
  – obowiązek wystawiania recepty w postaci elektronicznej – od 1 stycznia 2020 r.;
 2.  w odniesieniu do skierowania:– obowiązek zgłoszenia przez usługodawców do CSIOZ gotowości podłączenia swoich systemów do platformy P1- do 30 czerwca 2019 r.;
  – obowiązek wystawiania skierowania w postaci elektronicznej – od 1 stycznia 2021 r.;
 3. pozostała EDM (tj. dokumenty wskazane w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 13 ustawy):
  – obowiązek prowadzenia w postaci elektronicznej – od 1 stycznia 2019 r.;
  – obowiązek zgłoszenia przez usługodawców do CSIOZ gotowości podłączenia swoich systemów do platformy P1 w zakresie wymiany EDM za pośrednictwem SIM – do 31 grudnia 2019 r.;
  – obowiązek wymiany za pośrednictwem Platformy P1 – od 1 stycznia 2021 r.

Ponadto, projekt ustawy wyraźne przesądza (z uwagi na liczne wątpliwości), że EDM może być prowadzona i wymieniana również poza platformą P1.

Pełny komunikat dostępny pod adresem: https://www.csioz.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/komunikat-dotyczacy-regulacji-prawnych-w-zakresie-elektronicznej-dokumentacji-medycznej/