Nowi Członkowie STORM

15.04.2014 roku na zebraniu Zarządu podjęto uchwały o przyjęciu w poczet Członków Zwyczajnych.

Do Stowarzyszenia Twórców Oprogramowanie Rynku Medycznego dołączyli panowie: Karol Trocewicz, Edward Byczyński, Rafał
Lont i Paweł Wojnar, a w poczet Członków Wspierających COMP SA – specjalizującą się w rozwiązaniach z zakresu bezpieczeństwa IT, bezpieczeństwa sieciowego oraz rozwiązaniach dedykowanych dla rynku handlu i usług z siedzibą w Warszawie.

Jednocześnie firma iMED24 z siedzibą w Krakowie została wykluczona ze Stowarzyszenia.