Prezes STORM na Konferencji Central European Electronic Card Warsaw 2014

Grzegorz Siwiec, Prezes Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego STORM wziął udział w dyskusji podczas Konferencji Central
European Electronic Card (CEEC) Warsaw 2014 – najważniejszego spotkania branży kartowej z Polski i Europy Centralnej.

27 listopada 2014 w warszawskim Hotelu Novotel Prezes Grzegorz Siwiec gościł jako ekspert w panelu dyskusyjnym „Systemy kartowe w ochronie zdrowia”, którego moderatorem był prof.dr Mirosław Jarosz, rektor Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Poruszono przede wszystkim temat wyzwań wynikających z konieczności identyfikacji pacjentów i personelu w medycynie.