Przygotowania do I Forum MZ-STORM

Dzisiaj (15.04.2014) Zarząd STORM spotkał się w Ministerstwie Zdrowia z panem Januszem Kaszubą – Naczelnikiem Wydziału Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia MZ.

Rozmowy dotyczyły organizacji I Forum MZ – STORM, na którym planowo mają zostać omówione problemy nurtujące środowisko STORM. Organizację spotkania ze strony STORM poprowadzi Prezes STORM – pan Andrzej Czubek.

Spotkanie planowane jest na 24.04.2014. O szczegółach Członkowie STORM zostaną poinformowani wkrótce.