Seminarium STORM – 30.11.2017 Warszawa

W ramach obchodów 10 lat istnienia STORM odbędzie się seminarium dla członków Stowarzyszenia, na które zaprosiliśmy także przedstawicieli MC, CSIOZ, NFZ.

Tytuł seminarium to: „Transformacja systemów informacyjnych w ochronie zdrowia – dokonania przeszłości i wyzwania przyszłości. 10 lat STORM.”

W pierwszej części zaproszeni goście przedstawią plany swoich instytucji na najbliższe lata. Druga poświęcona będzie na swobodną dyskusję dotyczącą wyzwań stojących przed podmiotami działającymi na rynku informatyki ochrony zdrowia.

Spotkanie odbędzie się 30 listopada 2017 w siedzibie SAS Institute w Warszawie, ul. Gdańska 27/31 w godzinach od 11 do 15 (powitalna kawa już od 10:00, około 10:30 planowana jest wspólne zdjęcie pamiątkowe).