Warsztaty IHE w CSIOZ

Przedstawiciele STORM, w wyniku zaproszenia Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, uczestniczyli w dniach 1-3 lutego 2017 w warsztatach dotyczące profili integracyjnych IHE. Profile te są uznawanymi na świecie ramami technologicznymi skutecznej integracji różnych rozwiązań informatyki medycznej. W warsztatach uczestniczył Minister Zdrowia – Konstanty Radziwił.

Podczas spotkania toczyła się m.in. dyskusja dotycząca powołania przez Centrum Rady ds. Interoperacyjności. CSIOZ informuje, że efektem prac zgromadzonych ekspertów w ramach warsztatów będzie przygotowanie dokumentu „Przykłady możliwego wykorzystania profili integracyjnych IHE w celu rozwoju e-zdrowia w Polsce na poziomie krajowym oraz regionalnym”.

Agenda warsztatów do pobrania poniżej.

Agenda Warsztaty IHE (PL)