Zespół doradczy kluczowych interesariuszy projektu P1

W związku z realizacją fazy 2 Projektu: „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy iUdostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (P1), Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) zwróciło się z  prośbą o wyznaczenie przedstawiciela Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego, który wejdzie w skład „Zespół doradczy kluczowych interesariuszy projektu” ujętego w strukturze organizacyjnej Projektu P1.

CSIOZ podkreśla, iż przedmiotowy Zespół, dzięki doświadczeniu delegowanych przedstawicieli w określonych dziedzinach, stanowić będzie silne wsparcie merytoryczne dla projektowanych rozwiązań, co przełoży się na końcowy sukces w realizacji Projektu P1.

STORM w Zespole Doradczym ww. projektu reprezentował będzie wiceprezes naszego Stowarzyszenia – Rafał Dunal.

 

Zaproszenie otrzymali:

 1. Ministerstwo Zdrowia,
 2. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta,
 3. Fundacja MY Pacjenci,
 4. Naczelna Izba Lekarska,
 5. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych,
 6. Naczelna Izba Aptekarska,
 7. Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych,
 8. Porozumienie Zielonogórskie,
 9. Stowarzyszenie Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego,
 10. Polska Izba Informatyki Medycznej,
 11. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy,
 12. Pracodawcy RP.