Konsultacje reguł tworzenia EDM w CSIOZ

W dniu 8 października 2015 w siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia odbyły się konsultacje z udziałem przedstawicieli STORM nowych wersji dokumentów Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA (pl-cda-1.0.2). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele CSIOZ, wykonawcy projektu oraz STORM. Dokument uwzględnia nowe regulacje prawne umożliwiające wystawianie elektronicznych dokumentów medycznych pielęgniarkom i położnym oraz techniczną korektę plików schemat szablonów dla takich dokumentów jak: 1. recepta, ... Read More »

Wywiad Prezesa STORM udzielony Gazecie Prawnej

W ubiegłym tygodniu Prezes naszego Stowarzyszenia – Grzegorz Siwiec udzielił wywiad Gazecie Prawnej w temacie projektów informatycznych realizowanych na szczeblu centralnym w zakresie eZdrowia. Treść artykułu dostępna pod adresem: http://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/898173,e-zdrowie-miala-byc-rewolucja-konczy-sie-kompromitacja.html oraz http://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/898173,e-zdrowie-miala-byc-rewolucja-konczy-sie-kompromitacja.html   Read More »

Komisja Europejska rekomenduje profile IHE

DECYZJA KOMISJI (UE) 2015/1302 z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie wskazania profili organizacji „Integrating the Healthcare Enterprise” na potrzeby dokonywania odniesień w zamówieniach publicznych (Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniające dyrektywy ... Read More »

Członkostwo honorowe dla Andrzeja Struga i Marka Ujejskiego

Podczas walnego zebrania członków STORM przyznano członkostwo honorowe Andrzejowi Strugowi  i Markowi Ujejskiemu, wieloletnim pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektorom departamentu informatyki NFZ. Członkostwo honorowe STORM przyznano jednogłośnie jako dowód uznania wieloletniej wkładu Andrzeja i Marka we współpracę z na linii STORM – NFZ. Przez lata obaj Panowie wykazali się ogromnym zaangażowaniem w prowadzone projekty informatyczne w Narodowym Funduszu Zdrowia, równocześnie ... Read More »

Walne Zgromadzenie STORM – 2015.06.24

Informujemy, że Zarząd zwołuje coroczne zwyczajne (sprawozdawcze) Walne Zgromadzenie STORM w dniu 24 czerwca 2015 roku (środa) o godz. 11.00, w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie przy ul. Wawelskiej 5. Proponowany  porządek obrad: 1. Otwarcie obrad (Prezes Zarządu) i wybór Przewodniczącego obrad oraz protokolanta. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności STORM w 2014 roku. 4. Sprawozdanie finansowe STORM ... Read More »

STORM członkiem IHE

    Stowarzyszenie dołączyło do IHE – Integrating the Healthcare Enterprise (http://www.ihe.net/). IHE powstało wyniku  inicjatywy połączonych środowisk medycznych i informatycznych. Na IHE dzisiaj zrzesza ponad 700 firm i organizacji. Jego głównym celem jest usprawnianie sposobu wymiany informacji poprzez systemy informatyczne dedykowane dla Rynku Medycznego. IHE promuje  wykorzystanie uznanych standardów w zakresie wymiany danych medycznych, takich jak DICOM i HL7. Ich wykorzystanie ma ... Read More »